Välkommen till Liberalerna Karlsborg

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Skaraborgs län

Facebook är inaktiverat eftersom tracking inte är godkänt

Ledande liberaler

Stig Palmqvist Stig Palmqvist
Ledamot Kommunfullmäktige och gruppledare, ordf Kommunföreningen styrelse
Mejla Stig
Inger Larsson Inger Larsson
Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot Kommunstyrelsen, ersättare Kultur- o Fritidsnämnden, 1:e vice ordförande Kommunföreningens styrelse
Mejla Inger
Stig Larsson Stig Larsson
Ledamot Kommunfullmäktige, 1:e vice ordf Byggnadsnämnden, ersättare Kommunstyrelsen, Barn- o Utbildningsnämnden, sekreterare Kommunföreningens styrelse
Mejla Stig

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Jobb ger frihet

Trygghet Säker där du bor

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.