Se alla

Liberalerna i Karlsborg tar på ett engagerande och kunnigt sätt ansvar för Karlsborgs framtida utveckling på ett hållbart och engagerat sätt. En röst på Liberalerna är en röst på engagemang och ansvar för vår kommun.

Liberalerna i Karlsborgs handlingsprogram 2023- 2026.

 

Barn- och utbildning

Säkerställ god kvalité inom barnomsorg och skola i alla kommundelar. Under kommande mandatperiod vill Liberalerna fokusera på följande:

 • Bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter för personalen.
 • Säkerställa elevunderlaget för Mölltorpsskolan genom att skapa förutsättningar för barnfamiljer att bosätta sig i Mölltorp.
 • Bibehålla och utveckla en god dialog med friskolan i Forsvik.
 • Besluta hur och var vi skapar fler barnomsorgsplatser.

 

Vård- och omsorg

Den som åldras eller har funktionsnedsättning ska känna trygghet och förtroende. Vi vill ha ökad samverkan mellan berörda vårdgivare och den enskilde. Under kommande mandatperiod vill Liberalerna fokusera på följande:

 • Utökning av platser på Haganäset. Behov av centralt seniorboende.
 • Fortsatt utveckling av Träffpunkterna.
 • Utveckla satsningen på seniorcoach med särskilt fokus på att hjälpa de äldre med digitala tjänster.
 • Utveckla samarbetet mellan AME och Socialnämnden för att få fler ut i arbetslivet.

Kultur- och fritid

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden bidrar till en meningsfull fritid för alla åldrar och utbudet är viktigt för den som funderar på att bosätta sig i kommunen. Under kommande mandatperiod vill Liberalerna fokusera på följande:

 • Behov av centralt seniorboende.Utveckla Kulturskolans verksamhet.
 • Fortsatt arbete med ett nytt ridhus i Mölltorp.
 • Biblioteksfilialerna är viktiga liksom fortsatt bioverksamhet.

 

Samhällsbyggnad

Bostäder, näringsliv och en god fysisk miljö skapar förutsättningar för kommunen att utvecklas och locka nya invånare. Under kommande mandatperiod vill Liberalerna fokusera på följande:

 • Planera för en ny förskola och för ett centralt placerat äldreboende.
 • Prioritera nya detaljplaner för fortsatt bebyggelse såväl centralt som i övriga kommundelar. 
 • Tillgodose behovet av industritomter och lokaler för småföretag.
 • Vårda och underhåll våra strandnära områden.
 • Ny bebyggelse kräver bättre bussförbindelser till Norra skogen.

Nyheter i Karlsborg

13 juni 2019

SOMMAR

Önskar er alla en härlig sommar

Liberalerna i Skaraborgs läns län